Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Základní informace

Město Bílovec, jako uzemní samosprávný celek, zřídilo rozhodnutím Městského zastupitelstva dne 27. 2. 2001, ke dni 1. 3. 2001, organizační složku územního samosprávného celku s názvem Sociální zařízení města Bílovce.

Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky je poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to služeb sociální péče.

Jedná se o sociální službu domova pro seniory, osobní asistenci a odlehčovací služby.

Dům s pečovatelskou službou

Město Bílovec provozuje také dům s pečovatelskou službou č. p. 373 na ulici 17. listopadu v Bílovci, kde nabízí pronájem bytů.

Nejen tam poskytujeme doplňkové služby občanům města Bílovce dle § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání „Provozování služeb pro rodinu a domácnost“.

Program švýcarsko-české spolupráce

Od roku 2012 se účastníme také programu švýcarsko-české spolupráce s naším projektem modernizace a přístavba domova pro seniory.

Sociální služby

Hlavním účelem a předmětem činnosti Sociálního zařízení města Bílovce tedy je domov pro seniory, osobní asistence a odlehčovací služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a provozování služeb pro rodinu a domácnost, na základě živnostenského listu.