Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Rozsah činností při poskytování služeb osobní asistence se odvíjí od individuálních potřeb uživatele a je dán vyhláškou č. 505/ 2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při hygieně:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 2. pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 2. nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové
aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Úkony, které nepatří do základních činností osobní asistence

Osobní asistence nenahrazuje veřejně dostupné služby (např. mytí oken, vymalování bytu, úklid po vymalování, odklízení sněhu a jiné náročné práce) nesouvisející se sociální péči o uživatele.