Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Město Bílovec provozuje Dům s pečovatelskou službou na ulici 17. listopadu 373/36 v Bílovci (dále jen „DPS“), kde nabízí k pronájmu celkem 82 jednopokojových bytů a 12 dvoupokojových bytů o rozloze v průměru 27 m2 v případě jednopokojového a 46 m2 v případě dvoupokojového bytu. K relaxaci a odpočinku jsou k dispozici lavičky umístěné po celém areálu DPS a park před budovou DPS.

Prostory a vstupy jsou převážně bezbariérové, samotné byty však bezbariérové nejsou, vyjma dvou bytů, které byly upraveny pro potřeby imobilních nájemníků. V dalších třech bytech byly koupelny upraveny na bezbariérové. Byty v DPS jsou vybaveny kuchyňskou linkou, koupelnou a toaletou – nájemník má možnost si byt vybavit vlastním nábytkem. V DPS je nájemníkům k dispozici výtahy.

Žadatel o pronájem bytu

DPS slouží především občanům, kteří si nedokáží vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo ztrátě soběstačnosti zajistit životní potřeby ve svém vlastním prostředí a pomoc jim nemůže být zajištěna vlastní rodinou.

Žadatelem může být občan, který dosáhl věk rozhodný pro přiznání starobního důchodu nebo občan, který je plně invalidní a současně jeho situace nevyžaduje soustavnou pomoc jiné fyzické osoby.

Pronajímání bytů

Zájemce o pronájem bytů v DPS musí podat žádost, jejíž součástí je vyjádření lékaře. V případě potřeby je provedeno sociální šetření k upřesnění sociální situace zájemce o byt. Žádost je zařazena do evidence podle kritérií – přednostně jsou byty pronajímány žadatelům s trvalým pobytem v Bílovci.

Vedoucí organizační složky předkládá návrh radě města, která rozhodne o pronájmu bytu konkrétnímu žadateli.

Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu jednoho roku, přičemž za splnění stanovených podmínek se nájemní smlouva prodlužuje vždy o jeden rok.

Výše nájemného

Výše měsíčního nájemného je stanovena na 50 Kč za m2. Náklady na služby a teplo jsou každoročně v průběhu dubna – května zúčtovány dle skutečných odběrů, které jsou evidovány poměrovými měřiči tepla.

Nájemníci DPS mohou využít služby pro rodinu a domácnost (např. donášku obědů, úklid domácnosti, nákupy, doprovázení k lékaři) nebo registrovanou službu osobní asistence.