Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

 

Každý člověk žije svůj osobní příběh, kráčíme po cestách, sníme, padáme, radujeme se i pláčeme. To všechno a ještě mnohem víc nám přináší život. Někdy trvá jen pár okamžiků či let a jindy prožijeme třeba celé století. Každý příběh má začátek i konec, a tak je to i s námi. Moderním slovem je dnes SDÍLENÍ, kdy sdílíme nálady, fotky, zkušenosti… A náš projekt přináší také sdílení, jen v trochu jiném pojetí.

 

SDÍLENÁ PÉČE

 

Co si pod tímto pojmem můžeme představit?

Jakožto mobilní hospic poskytujeme naše služby v přirozeném prostředí člověka, nejčastěji to je u něj doma, tam kde prožil podstatnou či celou část svého života nebo tam, kde chce strávit poslední chvíle svého života. Prostředí pro něj známé a v tomto prostředí chce opustit i tento svět. Našim cílem je přenést odbornost (lidskou i technickou) k němu domů, aby nemusel zemřít v nemocnici. A v rámci této myšlenky nabízíme i pobytovým zařízením (nejčastěji domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem), že můžeme toto zprostředkovat i jejich klientům. Klient této služby je v daném zařízení doma, tam žije a prožívá svůj každodenní život, a aby nemusel zemřít v nemocnici a odcházet z tohoto světa v prostředí, které nezná, nabízíme možnost sdílet péči a podílet se, aby i umírání a smrt nebyla spojena se stresem. Sdílená péče neznamená eutanazii, neznamená aktivní ukončení života. Sdílená péče nabízí možnost, jak do sociální pobytové služby přinést službu paliativní, aby i zde měl člověk možnost se rozhodnout, kde chce zemřít.

Co je specializovaná paliativní péče?

Je to komplexní, aktivní a na kvalitu zaměřená péče pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou, smrtelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stádiu života. Nejvyšším cílem je zaručit nemocnému nejlepší možnou kvalitu života, zajistit mírnění bolesti, zabránit tělesnému a duševnímu strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Znamená to, že každý klient pobytové služby je pacientem hospice?

Ne. Paliativní péče se řídí předepsanými standardy a o tom, zda daný klient se stane pacientem hospice (tedy bude u něj praktikována sdílená péče) rozhoduje náš paliativní lékař.

Kde se dozvím více informací?

V pobytové službě se můžete obrátit na vedoucího služby nebo na sociálního pracovníka. Tito pracovníci vám pomohou se v tomto projektu zorientovat, příp. zprostředkují setkání se zástupcem hospice, který vám bude schopen odpověď na vaše otázky.

 

Kontakt: 553 038 016 nebo info@zivotastrom.cz