Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

VĚNUJTE PROSÍM POZORNOST DŮLEŽITÉMU SDĚLENÍ

Sledujeme a mapujeme situaci kolem šíření onemocnění COVID-19 V v České republice.

Jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje.

Provádíme preventivní opatření, máme vytvořen plán krizových opatření v případě vzniku karantény a to včetně personálního zajištění.

Případné dotazy směřujte na vedoucí organizační složky Bc. Vlastu Szotkowskou nebo zástupce vedoucí organizační složky Mgr. Lucii Heinzovou a to nejlépe emailem nebo telefonicky v pracovních dnech v době od 12:00 do 14:00 hodin.

Kontakty:

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky
E-mail: vlasta.szotkowska@bilovec.cz
Tel. č.: 739 379 001

Mgr. Lucie Heinzová, zástupce vedoucí organizační složky
E-mail: domov@bilovec.cz
Tel. č.: 778 401 393

 

Děkujeme za pochopení, vstřícnost a ohleduplnost při dodržování úplného zákazu návštěv v Domově pro seniory v Bílovci.

Bc. Vlasta Szotkowská
vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce


NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OD 24.07.2020

Aktualizace k 24.07.2020

Prosíme věnujte pozornost následujícím informacím.

S účinnosti od 24. 07. 2020 se omezuje provoz organizační složky Sociální zařízení města Bílovce, a to služeb sociální péče domov pro seniory a odlehčovacích služeb poskytovaných v budově na ulici Opavské 600/45 v Bílovci tak, že se všem návštěvám klientů těchto služeb nařizuje striktní dodržování těchto pokynů:

 • u klienta je povolena přítomnost maximálně dvou dospělých osob ve stejném čase;
 • každá osoba navštěvující klienta je povinna vyplnit dotazník ohledně symptomů onemocnění COVID-19 a před vstupem do areálu podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s dodržováním přijatých opatření, pokud navštěvující osoba nevyplní dotazník nebo prohlášení a souhlas nepodepíše, nebude jí umožněno navštívit klienta;
 • každému návštěvníkovi bude při vstupu do zařízení změřena teplota, kdo bude mít teplotu vyšší nad 37,0 °C, nebo bude mít pozitivní příznak nemoci, nebude mu návštěva umožněna;
 • v případě příznivého počasí, budou návštěvy vždy probíhat ve venkovních prostorách, a to i u klientů upoutaných na lůžko. V případě nepříznivého počasí je vyhrazena místnost;
 • každá osoba navštěvující klienta musí mít ve vnitřních prostorách OCHRANU NOSU A ÚST – respirátor, rouška, ústenka apod., kterou bude mít nasazenou po celou dobu návštěvy, a při vstupu a odchodu z areálu je povinna si dezinfikovat ruce. Dezinfekce bude k dispozici ve vnitřních i venkovních prostorách.
 • návštěvy jsou povinny udržovat ROZESTUPY min. 2 metry a omezit přímý kontakt s klientem

PROSÍME O DŮSLEDNÉ UDRŽOVÁNÍ ROZESTUPŮ A POUŽITÍ OCHRANY NOSU A ÚST po celou dobu návštěvy.

 • každá osoba, která má v úmyslu navštívit klienta, zarezervuje si návštěvu prostřednictvím rezervačního systému návštěv, který je zveřejněný na stránkách města Bílovce https://bilovec.reenio.cz/cs/#/terms. Jiným způsobem nelze návštěvu realizovat;
 • osoba, která má v úmyslu navštívit klienta a nebude zaevidována v rezervačním systému nebude návštěva umožněna;
 • u klientů, kteří jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy umožněny;
 • žádáme rodiny, které byly v kontaktu s možnými nakaženými z oblastí Frýdku-Místku, Karviné, Ostravy, Havířova,…. aby zvážili návštěvu v našem zařízení a zbytečně tak neohrozili naše klienty, zaměstnance a nepřispěli tak případnému opětovnému zavření našeho Domova.

Berte prosím ohled na ostatní rodiny a termín návštěvy si rezervujte tak, aby se mohly vystřídat všechny rodiny. V průběhu jedné návštěvy se může vystřídat více rodinných příslušníků, vždy ale po dvou dospělých osobách.

Případné dotazy směřujte na vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice.
Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci.
Telefonický kontakt:
Vedoucí zařízení 739 379 001
Sociální pracovnice: 778 888 106, 778 401 393
Tým pracovníků Domova pro seniory v Bílovci

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OD 02. 07. 2020 – rozvolnění opatření

Aktualizace k 02.07.2020

S účinnosti od 2. července 2020 se omezuje provoz organizační složky Sociální zařízení města Bílovce, a to služeb sociální péče domov pro seniory a odlehčovacích služeb poskytovaných v budově na ulici Opavské 600/45 v Bílovci tak, že se všem návštěvám klientů těchto služeb nařizuje dodržování těchto pokynů:

 • u klienta je povolena přítomnost maximálně dvou dospělých osob ve stejném čase;
 • každá osoba navštěvující klienta je povinna vyplnit dotazník ohledně symptomů onemocnění COVID-19 a před vstupem do areálu podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s dodržováním přijatých opatření, pokud navštěvující osoba nevyplní dotazník nebo prohlášení a souhlas nepodepíše, nebude jí umožněno navštívit klienta;
 • každému návštěvníkovi bude při vstupu do zařízení změřena teplota, kdo bude mít teplotu vyšší nad 37,0 °C, nebo bude mít pozitivní příznak nemoci, nebude mu návštěva umožněna;
 • v případě příznivého počasí, budou návštěvy vždy probíhat ve venkovních prostorách, a to i u klientů upoutaných na lůžko. V případě nepříznivého počasí je vyhrazena místnost;
 • každá osoba navštěvující klienta již musí mít roušku pouze v budově zařízení. Ve venkovních prostorech není nošení roušky povinností.
 • návštěvy jsou povinny si před zahájením návštěvy dezinfikovat ruce. Dezinfekce bude k dispozici ve vnitřních i venkovních prostorách;
 • balíčky pro klienty mohou obsahovat pouze věci a potraviny v původním obalu s možností desinfekce.

JAK NÁVŠTĚVU REZERVOVAT:

 • každá osoba, která má v úmyslu navštívit klienta, zarezervuje si návštěvu prostřednictvím rezervačního systému návštěv, který je zveřejněný na stránkách města Bílovce https://bilovec.reenio.cz/cs/#/terms. Jiným způsobem nelze návštěvu realizovat;
 • osoba, která má v úmyslu navštívit klienta a nebude zaevidována v rezervačním systému nebude návštěva umožněna;
 • u klientů, kteří jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy umožněny;
 • žádáme rodiny, které byly v kontaktu s možnými nakaženými z oblastí Frýdku-Místku, Karviné, Ostravy, Havířova,…. aby zvážili návštěvu v našem zařízení a zbytečně tak neohrozili naše klienty, zaměstnance a nepřispěli tak případnému opětovnému zavření našeho Domova.

Berte prosím ohled na ostatní rodiny a termín návštěvy si rezervujte tak, aby Váš příbuzný měl jednu návštěvu týdně a mohly se tak vystřídaly všechny rodiny. V průběhu jedné návštěvy se může vystřídat více rodinných příslušníků, vždy ale nejvíce po dvou dospělých osobách.

Případné dotazy směřujte na vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice.
Děkujeme za pochopení, Vaši vstřícnost a spolupráci.
Telefonický kontakt:
Vedoucí zařízení 739 379 001
Sociální pracovnice: 778 888 106, 778 401 393
Tým pracovníků Domova pro seniory v Bílovci

ROZŠÍŘENÍ NÁVŠTĚVNÍCH HODIN

Aktualizace k 15.6.2020

Od 15.6.2020 budou rozšířeny návštěvní hodiny o jeden blok a to od 16:00 do 17:00 hodin. Prosíme věnujte pozornost také níže popsaným informací, které je třeba při návštěvách dodržovat.

Děkujeme za spolupráci a vstřícnost.

 

Tým pracovníků Domova pro seniory v Bílovci

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ PRO SENIORY OD 25.05.2020

Aktualizace k 22.05.2020

Od 25.05.2020 budou rodinám klientů opět umožněny návštěvy jejich blízkých v domově. Prosíme věnujte pozornost následujícím informacím.

S účinnosti od 25. 05. 2020 se omezuje provoz organizační složky Sociální zařízení města Bílovce, a to služeb sociální péče domov pro seniory a odlehčovacích služeb poskytovaných v budově na ulici Opavské 600/45 v Bílovci tak, že se všem návštěvám klientů těchto služeb nařizuje striktní dodržování těchto pokynů:

 • u klienta je povolena přítomnost maximálně dvou dospělých osob ve stejném čase;
 • každá osoba navštěvující klienta je povinna vyplnit dotazník ohledně symptomů onemocnění COVID-19 a před vstupem do areálu podepsat prohlášení o bezinfekčnosti a souhlas s dodržováním přijatých opatření, pokud navštěvující osoba nevyplní dotazník nebo prohlášení a souhlas nepodepíše, nebude jí umožněno navštívit klienta;
 • každému návštěvníkovi bude při vstupu do zařízení změřena teplota, kdo bude mít teplotu vyšší nad 37,0 °C, nebo bude mít pozitivní příznak nemoci, nebude mu návštěva umožněna;
 • v případě příznivého počasí, budou návštěvy vždy probíhat ve venkovních prostorách, a to i u klientů upoutaných na lůžko. V případě nepříznivého počasí je vyhrazena místnost;
 • každá osoba navštěvující klienta musí mít roušku a při vstupu a odchodu z areálu je povinna si dezinfikovat ruce. Dezinfekce bude k dispozici ve vnitřních i venkovních prostorách. Roušku budou nosit i klienti;
 • návštěvy jsou povinny udržovat ROZESTUPY a omezit přímý kontakt s klientem

 

 • každá osoba, která má v úmyslu navštívit klienta, zarezervuje si návštěvu prostřednictvím rezervačního systému návštěv, který je zveřejněný na stránkách města Bílovce https://bilovec.reenio.cz/cs/#/terms. Jiným způsobem nelze návštěvu realizovat;
 • osoba, která má v úmyslu navštívit klienta a nebude zaevidována v rezervačním systému nebude návštěva umožněna;
 • u klientů, kteří jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy umožněny;
 • žádáme rodiny, které byly v kontaktu s možnými nakaženými z oblastí Frýdku-Místku, Karvinné, Ostravy, Havířova,…. aby zvážili návštěvu v našem zařízení a zbytečně tak neohrozili naše klienty, zaměstnance a nepřispěli tak případnému opětovnému zavření našeho Domova.

Berte prosím ohled na ostatní rodiny a termín návštěvy si rezervujte tak, aby Váš příbuzný měl jednu návštěvu týdně a mohly se tak vystřídaly všechny rodiny. V průběhu jedné návštěvy se může vystřídat více rodinných příslušníků, vždy ale po dvou dospělých osobách.

Případné dotazy směřujte na vedoucí zařízení nebo sociální pracovnice.
Děkujeme za pochopení, Vaši vstřícnost a spolupráci.
Telefonický kontakt:
Vedoucí zařízení 739 379 001
Sociální pracovnice: 778 888 106, 778 401 393
Tým pracovníků Domova pro seniory v Bílovci

MÍSTO VYHRAZENÉ PRO PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ KLIENTŮM

Aktualizace k 18. 05.2020

 

Od pondělí 18. 5. 2020 opět otevíráme bezpečné místo pro předávání věcí klientům Domova pro seniory a Odlehčovacích služeb v Bílovci.

Pokud chcete svým blízkým cokoliv přinést, využijte pro předání vyhrazené místo vlevo od vstupních dveří, které je viditelně označeno cedulí „MÍSTO VYHRAZENÉ PRO PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ“. Zároveň Vás chceme požádat, abyste přicházeli v čase od 10:00 do 15:00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce


POSLEDNÍ MOŽNOST PRO PŘEDÁNÍ VĚCÍ KLIENTŮM A ZAHÁJENÍ SKYPOVÝCH HOVORŮ

Aktualizace k 02. 04. 2020

Dnes 2. 4. 2020 byl poslední den, kdy jste pro naše klienty mohli něco donést. Vámi přinesené věci jsme vždy pečlivě vydezinfikovali a následně předali. Všem klientům tyto věci udělaly velkou radost.

Moc vám všem děkujeme za ochotu a spolupráci. Velmi si toho ceníme, že si v této nelehké době vycházíme vstříc a pomáháme si.

 

V průběhu dne jsme spojili první tři klienty se svými rodinami prostřednictvím Skypu. Jsme rádi, že vše funguje a my vám tak můžeme zprostředkovat i tento způsob komunikace.

Děkujeme za vaši aktivitu a zájem.

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

DOPORUČENÍ OMEZENÍ SOCIÁLNÍCH KONTAKTŮ NÁJEMNÍKŮ DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Aktualizace k 02. 04. 2020

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a s ohledem na skutečnost, že senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel, důrazně žádám všechny návštěvy nájemníků, aby vstupovali do objektu DPS a navštěvovali nájemníky pouze v nezbytných případech.

Dále žádám nájemníky, aby dbali doporučení vlády, zůstávali ve svých bytech a omezili sociální kontakty na minimum. K nákupům můžou nájemníci využít služeb pro rodinu a domácnost nebo dobrovolníků.

Myslete na své zdraví, zdraví Vašich blízkých a zdraví spoluobčanů.

Děkuji za pochopení.

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

INFORMACE O STAVU KLIENTŮ V DOMOVĚ PRO SENIORY V BÍLOVCI

Aktualizace k 01. 04. 2020

Informujeme veřejnost, že všichni klienti Domova pro seniory a Odlehčovacích služeb v Bílovci jsou v pořádku a netrpí žádnými respiračními potížemi.

Preventivní opatření s cílem zamezit vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 se dotkla také klientů domova pro seniory a odlehčovacích služeb. Byly zrušeny společné aktivizační programy, klienti pobývají především na svých pokojích. Pravidelně je sledován jejich zdravotní stav, dvakrát denně měřena tělesná teplota. Veškerá individuální péče zůstala zachována.

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTI KONTAKTOVAT SVÉ BLÍZKÉ PŘES SKYPE

Aktualizace k 01. 04. 2020

Rozšířili jsme možnost, jak se můžete kontaktovat se svými blízkými.

Využijte videohovoru prostřednictvím internetového programu Skype, který si jednoduše stáhnete do svého počítače nebo mobilu. Po přihlášení zadáte adresáta domov@bilovec.cz a můžete se spojit se se svými blízkými alespoň virtuálně.

Pokud se rozhodnete tuto možnost využít, kontaktujte sociální pracovníci A. Bartošovou, DiS. na telefonním čísle 778 777 620 a domluvte si konkrétní termín spojení.

Věřím, že i takto lze potěšit své blízké.

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

PODĚKOVÁNÍ

Aktualizace k 01. 04. 2020

Velké poděkování patří všem, kteří nám pomáhají zvládnout tuto nelehkou situaci. Děkujeme všem, kteří pro nás ušili a stále šijí roušky, ať už jednotlivcům nebo firmám. Děkujeme všem, kteří nás podporují také morálně, ať už rodinám našich současných i bývalých klientů, veřejnosti nebo také paní starostce Mgr. Renatě Mikolašové. Díky Vám víme, že ve snaze ochránit klienty před nákazou nejsme sami.

Velmi si Vaší pomoci a podpory vážíme, dobíjí nás energií a dává naši práci smysl.

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

ZRUŠENÍ MÍSTA VYHRAZENÉHO PRO PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ

Aktualizace k 01. 04. 2020

V reakci na aktuální epidemiologickou situaci v České republice a v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v některých zařízeních domovů pro seniory jsme přistoupili k řadě dalších preventivních opatření. Jedním z nich je ZRUŠENÍ MÍSTA VYHRAZENÉHO PRO PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ, a to s účinností od pátku 03. 03. 2020.  Poslední možnost předávání věcí je tedy ve čtvrtek 02.04.2020. Zároveň bychom Vás chtěli ujistit, že všichni klienti mají dostatek potravin, nápojů, oblečení a dalších nezbytných věci.

Naší snahou je udělat vše pro bezpečí Vašich blízkých.

Děkujeme za pochopení.

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

POŠLETE VZKAZ SVÝM BLÍZKÝM

Aktualizace k 27.03.2020

Přemýšlíte, jak potěšit své blízké, které nemůžete navštívit? Pošlete jim vzkaz!

Napište vzkaz nebo se vyfoťte nebo udělejte obojí a s napsaným vzkazem se vyfoťte a vše zašlete na náš e-mail domov@bilovec.cz. Váš vzkaz osobně předáme adresátovi.

Pokud Vám tato forma nevyhovuje, pak v tomto čase více než jindy Vás prosíme a budeme moc rádi, když se Vašim blízkým, pokud to lze, ozvete alespoň telefonicky ať už jim samotným nebo zanecháte vzkaz přes kontakty uvedené v sekci „Kontaktujte nás“ na našich webových stránkách. Stejně jako v minulosti jsme i nyní pro Vaše blízké oporou ale kontakt s Vámi nenahradíme. Věřte, že nic nepotěší Vaše blízké více než zpráva, že i Vám se daří dobře.

Tak se nebojme a komunikujme 😊

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

TELEFONICKÁ LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI

Aktualizace k 27.03.2020

Město Bílovec společně s psycholožkou Mgr. Hanou Hoblíkovou pro Vás zajistilo TELEFONICKOU LINKU PSYCHOLOGICKÉ POMOCI.

Pokud Vás v souvislosti s aktuální krizí trápí jakékoliv obavy, cítíte strach, paniku, úzkost, potřebujete povzbudit nebo se někomu svěřit a nemáte komu, nabízíme Vám akutní krizovou psychologickou pomoc. Služba Vám může pomoci se lépe zorientovat ve složité osobní situaci, poskytnout osobní podporu a případně Vás nasměrovat k řešení, které by Vám mohlo poskytnout akutní úlevu.

Linka je pro klienty anonymní a zdarma, pouze za cenu běžného telefonického hovoru.

V případě zájmu volejte v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 na telefonní číslo 722 275 655.

 


 

MÍSTO VYHRAZENÉ PRO PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ KLIENTŮM

Aktualizace k 26.03.2020

Vytvořili jsme pro Vás bezpečné místo pro předávání věcí klientům Domova pro seniory a Odlehčovacích služeb v Bílovci.

Pokud chcete svým blízkým cokoliv přinést, využijte pro předání vyhrazené místo vlevo od vstupních dveří, které je viditelně označeno cedulí „MÍSTO VYHRAZENÉ PRO PŘEDÁVÁNÍ VĚCÍ“. Zároveň Vás chceme požádat, abyste přicházeli v čase od 10:00 do 15:00. V uvedeném čase je v zařízení nejvíce zaměstnanců a můžeme se Vám věnovat rychleji.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

PRAVIDELNĚ INFORMUJEME KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O COVID-19

Aktualizace k 26.03.2020

Média sdělují nejrůznější informace, ne vždy jsou pro klienty srozumitelné a ne vždy pomáhají zachovávat psychickou pohodu klientů. Proto jsme přistoupili k opatření a pokládáme za důležité více než obvykle, individuálně navštěvovat klienty a dialogem, radou nebo pouhým nasloucháním podporovat psychickou pohodu Vašich blízkých.

Klienti jsou individuálně informováni o dopadech mimořádných opatřeních, o kterých rozhodla v uplynulých dnech Vláda ČR a následně i Krizový štáb ČR.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

PŘERUŠENÍ ROZVOZU OBĚDŮ DO MĚSTA BÍLOVCE A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ

Aktualizace k 18.03.2020

S účinností od 18.03.2020 se přerušuje rozvoz a donáška obědů z důvodu přerušení dodávky obědů z vývařovny ZŠ a MŠ na ulici Komenského v Bílovci, a to do odvolání.

Podařilo se nám pro zájemce zajistit na dny 18. – 19.03.2020 hotové výrobky, které oběd po tyto dny nahradí.

Od 20.03.2020 bude pro nájemníky budovy Domu s pečovatelskou službou v Bílovci zajištěn dovoz obědů z vývařovny Bílovecké nemocnice, a.s. Ostatní zájemce o dovážku obědů žádáme, aby využili služeb Lapet gastro, s.r.o. nebo restauraci U Holubů případně jiných vývařoven.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE I NADÁLE POSKYTUJE PÉČI KLIENTŮM

Aktualizace k 17.03.2020

Klientům služby osobní asistence je i nadále poskytována péče s omezením aktivizačních činností a zbytných úkonů.

Žádáme všechny klienty, pokud se setkali s osobou, která byla v rizikových oblastech zasažených COVID-19 nebo pociťují příznaky jakéhokoliv nachlazení nebo respiračního onemocnění, aby nás o této skutečnosti telefonicky informovali ještě před sjednanou návštěvou osobních asistentek.  I v tomto případě zajistíme dotčenému klientovi nezbytnou péči, avšak s maximální ochranou zaměstnanců i ostatních klientů.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY V BÍLOVCI

Aktualizace k 10.03.2020

Dne 3. března jsme na doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje přistoupili k preventivnímu opatření z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 v České republice. V Domově pro seniory a Odlehčovacích službách v Bílovci byl vyhlášen zákaz návštěv až do odvolání. Toto opatření je v zájmu ochrany klientů i zaměstnanců.

Aby toto opatření bylo účinné přistoupili jsme také k zákazu osobního kontaktu klientů s osobami zvenčí, kteří nejsou pracovníky Sociálního zařízení města Bílovce. Jakýkoliv kontakt s osobami zvenčí je reálným ohrožením celé komunity zařízení. Z tohoto důvodu žádáme všechny blízké klientů, aby respektovali tento zákaz a snahu personálu o vytvoření bezpečného prostoru pro seniory v zařízení.

S účinností od 10. března 2020 bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR mimořádné opatření, které nařizuje zákaz návštěv osob v domově pro seniory a odlehčovacích službách s výjimkou klientů s omezenou svéprávností a klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Děkujeme za pochopení.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce

 


 

OMEZENÍ NÁVŠTĚV V BUDOVĚ DOMU S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU V BÍLOVCI  

Aktualizace k 03.03.2020

Žádáme všechny návštěvy nájemníků v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci na ulici 17. listopadu č. p. 373/36 aby po dobu 14 dnů zvážili svou návštěvu v případě, že pobývali v oblastech zasažených onemocněním COVID-19 nebo v blízkosti těchto oblastí, případně se s takovou osobou setkali.

Děkujeme za pochopení a ohleduplnost k sobě navzájem.

 

Bc. Vlasta Szotkowská, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce