Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Slavíme s jubilanty – kruhové tance

Dne 30. května 2016 se v Domově pro seniory v Bílovci slavilo. Společného posezení se zúčastnila většina klientů. Sváteční odpoledne patřilo hlavně jubilantům, kteří oslavili během měsíce dubna a května své narozeniny. Oslavencům byly předány květiny a popřáno hlavně zdravíčko, které...

Čtěte více

Arteterapie – školení našich zaměstnanců

Od 1. března do 14. června 2016 probíhalo školení dvou zaměstnanců v „Základu arteterapeutických technik,“ s akreditací MŠMT ČR a MPSV ČR, v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Náplň školení byla sestavena tak, aby se co nejvíce propojila teoretická část se zážitkovou...

Čtěte více

Muzikoterapie

Oblíbenou skupinovou aktivitou se v našem zařízení stalo bubnování na drumbeny. Dne 9. 3. a 29. 3. 2016 proběhlo již třetí setkání s touto muzikoterapeutickou aktivitou, která přináší uvolnění a podporuje přirozený pohybový projev každého z klientů i pracovníků, kteří se do...

Čtěte více

Arteterapie

V rámci aktivizačního programu proběhlo dne 18. 03. 2016 skupinové „Velikonoční tvoření“ s arteterapeutickými prvky. Zúčastnění klienti si vyzkoušeli, pro ně neznámou, techniku malování voskových reliéfních velikonočních vajíček. K této technice není potřeba zvláštního vybavení jen zastrčený špendlík do konce tužky, rozehřáté voskovky...

Čtěte více

Bazální stimulace

Dne 3. března 2016 proběhla v Domově pro seniory v Bílovci supervize Bazální stimulace, jejímž supervizorem byla PhDr. Karolína Friedlová. Cílem bylo získat certifikát „Pracoviště Bazální stimulace.“ Supervize začala teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, které byly účastníky supervize vyplněny...

Čtěte více

Kruhové tance

Dne 6. 11. 2015 se náš metodik účastnil vzdělávání zaměřené na Kruhové tance. S touto pohybovou terapií metodik seznámil klientky, které projevily zájem, a ihned se zapojili do nácviku. Kruhové tance tančíme s našimi klienty pro radost z pohybu a hudby. Do...

Čtěte více