Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Střípky z domova 3/2017

Milí čtenáři,
uběhly tři měsíce a to znamená, že je zde další vydání našich Střípků. Toto období bylo náročné pro zaměstnance i klienty našeho domova. Konečně již nastal čas stěhování do zrekonstruovaných prostor domova na Opavské ulici. Všichni jsme se moc těšili na nové vybavení a nové prostory. Den stěhování byl náročný, ale nakonec vše dobře dopadlo a proběhlo podle plánu. Klienti i zaměstnanci jsou v nových prostorách spokojeni. O podrobnostech stěhování se, mimo jiné, dočtete v tomto vydání.

Celý průběh rekonstrukce, která trvala téměř tři roky, byl velice náročný. Na místě je tedy poděkovat paní vedoucí Bc. Vlastě Szotkowské za její obětavý přístup a energii, kterou do celé záležitosti vložila. V neposlední řadě také samozřejmě vedení města a investorům.

Přejeme Vám příjemné léto při čtení tohoto čísla.

Vaše redakce

Ke stažení

Třetí zpravodaj roku 2017 naleznete pod tímto odkazem: Střípky z domova 3/2017