Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Střípky z domova 1/2017

Milí čtenáři,
v úvodu nových Střípků bychom chtěli poděkovat panu fotografovi Martinu Holainovi, který dokázal zachytit atmosféru při zavádění nových metod sociální práce se seniory v rámci realizace projektu Modernizace a přístavba domova pro seniory a panu Tomáši Brožovi, majiteli tiskárny, za dobrou spolupráci. Profesionálně vyhotovené fotografie jsme použili k vydání kalendáře „Podzim života pro rok 2017“. Díky jeho přátelskému vystupování při fotografovaní se klienti mohli uvolnit a fotografování pro ně bylo i zábavou. Kalendář s fotkami poslouží klientům i zaměstnancům jako celoroční krásná vzpomínka na aktivity v Domově. Fotografii pana Holaina můžete vidět na titulní straně tohoto vydání Střípků. Toto vydání je zaměřeno na téma „Jablkobraní“, což byla podzimní originálně pojatá aktivizace o jablkách. Téma jsme promítli do samostatného článku o aktivizaci, do kapitoly Rady našich babiček i do kvízu v kapitole Hrátky s pamětí. A protože začal nový rok 2017, přejeme Vám věrným čtenářům hodně štěstí a zdraví!

Vaše redakce

Ke stažení

První zpravodaj roku 2017 naleznete pod tímto odkazem: Střípky z domova 1/2017