Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Arteterapie – školení našich zaměstnanců

Od 1. března do 14. června 2016 probíhalo školení dvou zaměstnanců v „Základu arteterapeutických technik,“ s akreditací MŠMT ČR a MPSV ČR, v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Náplň školení byla sestavena tak, aby se co nejvíce propojila teoretická část se zážitkovou arteterapeutickou prací vedenou empatickým přístupem dle C. Rogerse. Výuka byla vedena paní Zdeňkou Rusnokovou, lektorkou a arteterapeutkou. Účastníci byli seznámeni se základy psychologie, arteterapeutickými přístupy, základy výrazových arteterapeutických technik a postupy při terapeutickém rozboru ve skupině.

Každý výukový den byl zaměřen na jedno téma a na práci s jiným výtvarným prostředkem. Postupy byly zacíleny na léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty: sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání, osobnostní růst, podpora vývoje, změna stereotypů, zmírnění úzkosti, uvědomění, náhled, řešení problémů, odhalení nevědomého materiálu, katarze, zpracování konfliktů, podpora a rozvoj tvořivosti v rámci harmonizace osobnosti, adaptabilní zacházení s emocemi a kultivaci obranných mechanismů. Využitím metod kreslení, malování nebo tvorbou koláží se účastníci pokoušeli zhmotnit, ztvárnit svůj vnitřní prožitek, touhu nebo myšlenku. Učili se využívat výtvarný projev svůj a následně pak klienta jako hlavního prostředku poznání a možnosti ovlivnění lidské psychiky a mezilidských vztahů. Společně s dalšími metodami, například muzikoterapií, vidět lidskou osobnost jako celek.

arteterapie_kurz_2

Školení bylo zakončeno závěrečnou prací, která se skládala ze dvou částí. První, písemná část byla sebereflexe, kdy měli účastníci vyjádřit pocity a sebepoznání metodami, se kterými se seznámili při studiu. Ve druhé části závěrečné práce bylo úkolem studentů vytvořit výtvarné dílo libovolnou výtvarnou technikou na téma „Obchod s mým nejlepším zbožím“ a představit jeho myšlenku a zpracování celé skupině i lektorce při závěrečném společném sezení. Po splnění uvedených podmínek bylo studentům předáno závěrečné „Osvědčení s celostátní platností“.