Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Aktuální informace o modernizaci a přístavbě domova

Stavební práce na objektu domova pro seniory byly zahájeny na počátku června 2015. Na zhotovení byla ve veřejné zakázce vybrána stavební firma G&G Building s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00 Ostrava Hulváky. Realizace stavebních prací měla probíhat 12 měsíců, ale na stavbě vznikly nepředvídané vícepráce, které byly odhaleny až po odkrytí zabudovaných částí stavby. Realizace stavebních prací bude proto prodloužena až do července 2016. Po dokončení stavebních prací bude objekt dovybaven novým mobiliářem a zařízením pro lepší mobilitu klientů.

Díky změně měnového kurzu bylo umožněno městu Bílovci čerpat dalších cca 6 mil. Kč na aktivity související s realizací projektu. Dodatečně schválené finance budou využity na pokrytí výše zmíněných víceprací vzniklých při provádění stavby, dále pak pořízení dalšího vybavení interiéru domova jako např. nové stoly, židle, křesla a uzamykatelné skříně pro klienty, vybavení místnosti lékaře, vybavení místnosti masérny, dovybavení sesterny, vybavení místností hifi soupravou např. pro muzikoterapii a další aktivity probíhající v domově, TV, promítacím plátnem pro konání aktivit domova, vybavení provozních místností vozíky na prádlo, regály, průmyslovou pračkou a mandlem. V rámci domova bude dovybavena jedna místnost vybavením pro klidovou terapii SNOEZELEN.

rekonstrukce

Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které může mít funkci relaxační, poznávací a interakční. Metodu snoezelen lze označit jako terapii, slouží pro podporu vnímání, relaxace, rozvíjí představivost, navazuje a upevňuje sociální vztahy a komunikaci. Umožňuje vystoupit z běžného prostředí do bezpečných prostor, kde může klient dobrovolně využít nabízených smyslových podnětů. Pobyt v prostorách snoezelenu efektivně působí na zdraví klienta , uvolňuje, uklidňuje, odstraňuje strach, vnitřně člověka organizuje, vyvolává pocity jistoty, ale současně aktivuje, probouzí zájem, řídí a uspořádává podněty a nové zkušenosti.

rekonstrukce2

V předchozích letech 2013-2015 probíhalo vzdělávání zaměstnanců v nových metodách sociální práce, nové metody jsou zaváděny do praxe již v náhradních prostorách domu s pečovatelskou službou. Aktuální zprávy o vzdělávání zaměstnanců a ukázky práce s klienty je možné shlédnout na našich stránkách.

Na závěr realizace celého projektu je plánováno zavedení nové sociální služby a to „odlehčovací“ služby. Posláním odlehčovací pobytové služby je poskytnout po časově omezenou dobu seniorům ubytování v příjemném prostředí, nezbytnou míru podpory a péče, např. v oblasti stravování, osobní hygieny a dalších činnostech, a umožnit rodině nebo jiné pečující osobě čas na nezbytný odpočinek.

Realizace projektu je financována za podpory z prostředků programu Švýcarsko-české spolupráce. Výše poskytnuté dotace činí 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.

Celou fotogalerii probíhající rekonstrukce si můžete prohlédnout na webových stránkách města Bílovec.