Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Bazální stimulace

Dne 3. března 2016 proběhla v Domově pro seniory v Bílovci supervize Bazální stimulace, jejímž supervizorem byla PhDr. Karolína Friedlová. Cílem bylo získat certifikát „Pracoviště Bazální stimulace.“

Supervize začala teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, které byly účastníky supervize vyplněny v časovém předstihu před supervizí a současně v dostatečném časovém odstupu po uskutečnění základního a nadstavbového kurzu, které proběhly v období od března do listopadu 2014. Časový odstup po skončení základního a nadstavbového kurzu byl dostatečný pro fixaci základních a nadstavbových technik konceptu při poskytování přímé péče a také pochopení filozofie konceptu.

IMG_1672

Koncept Bazální stimulace rozšířil kompetence personálu, personál integruje příbuzné klientů do péče a pracuje s biografií klienta. Reakce příbuzných na koncept bazální stimulace jsou pouze kladné. Jedním z východisek práce s konceptem Bazální stimulace je implementace autobiografie klienta do poskytovaných pečovatelských a terapeutických nabídek. Tato podmínka byla ze strany našeho zařízení splněna.

Teoretická část supervize pokračovala prezentací fotografií a videozáznamů. Na fotografiích byly prezentovány aplikace nadstavbových prvků konceptu, biografické knihy, katalogy pro alternativní a augmentativní komunikaci, polohování dle konceptu BS u imobilních klientů a strom života. Supervizor doporučil prezentovaná videa jako dokumentaci praxe založené na důkazech, které jsou indikátorem kvality poskytované péče.

IMG_1675

Závěrem bylo sděleno, že u supervize prezentovány videozáznamy a dokumentace deklarují vysokou míru poskytované kvality péče. Videozáznamy jsou validním důkazem měřítka kvality poskytované péče, jedná se o péči založenou na důkazech a našemu zařízení byl vystaven certifikát „Pracoviště Bazální stimulace.“

IMG_1737