Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Tradiční již deváté setkání u vánočního stromu

Doba předvánoční je v našem Domově pro seniory již tradičně věnována společenské „Setkání u vánočního stromu“. V Domově pro seniory každoročně zůstává přes vánoční svátky čím dál víc klientů. Svátky v rodinném prostředí tráví spíš jednotlivci. Podle pracovníků domova není na vině neochota příbuzných, ale spíš zdravotní stav seniorů nebo jejich snížená mobilita. „Setkání u vánočního stromu“ se tak stává příležitostí k setkání klientů s rodinnými příslušníky či přáteli, ale rovněž se všemi zaměstnanci zařízení. Příbuzní a blízcí našich klientů tak mají možnost zastavit se v předvánočním shonu a strávit společné sobotní odpoledne, kdy si mohou popovídat, pochutnat si na dobrém svátečním pohoštění, pobavit se, ale i poučit.

IMG_1527

V průběhu měsíce prosince byl celý program volnočasových aktivit klientů věnován výrobě vánočních dekorací a výzdoby. Vánočně vyzdobené prostředí, sváteční hudba, koledy – to vše dotvářelo sváteční domácí atmosféru společenského setkání. Program vánočního odpoledne, na kterém se podíleli členové celého pracovního kolektivu a klienti, začal tradičně zpěvem koled a svátečním projevem vedoucí zařízení. Následoval vánoční kvíz, jehož otázky byly věnovány zvyklostem staročeských Vánoc.

Ukázalo se, že většina našich klientů i účastníků setkání je velmi zběhlá v českých tradicích a zvycích. Odměnou za podaný výkon byly originální vánoční zápichy v podobě vánočního stromečku. Nezvyklým bodem programu se stalo společné vystoupení našich klientek a pracovnic v přímé péči, které zatančily kruhový izraelský tanec „Píseň slávy“ v choreografii Jonathana Gabaye. Kruhové tance jsou nově zařazenou pohybovou aktivitou volnočasových činností. Počáteční nervozita klientek před vystoupením a obavy z nezdaru byly odměněny spontánním potleskem a obdivem nad nezvyklou židovskou hudbou spojenou s tancem.

1

Program byl zakončen soutěží „Kufr“, kde se projevil dobrý postřeh a znalost starých předmětů zúčastněných.Z bohatě prostřených stolů rautu bylo průběžně nabízeno cukroví, zákusky, káva, domácí koblížky, řízečky, slané pečivo či ovoce. Celý večer doprovázela příjemná vánoční atmosféra, která jen umocnila zážitky všech, kteří byli na tomto setkání přítomni.