Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Střípky z domova 2/2015

Milí čtenáři,
tyto Střípky vycházejí se zpožděním, za které bychom se našim věrným čtenářům chtěli omluvit. Důvodem byla příprava a samotné stěhování Domova pro seniory v Bílovci z Opavské ulice na ulici 17. listopadu do prostor domu s pečovatelskou službou.

Dovolte, abychom úvodem vyjádřili poděkování za podporu a pomoc všem, kteří spolupracovali ať už při samotném stěhování dne 20.5.2015 nebo se podíleli na přípravách. Jedná se zejména o manžely Hložkovi, kteří byli ochotni a přijeli z Třince, aby podpořili svou maminku, ale také se nabídli, že svým automobilem budou převážet osobní věci ostatních klientů. Panu Dobešovi za pomoc při montáži postelí, městské policií za převoz klientů, také rodinám, kteří si vzali
své příbuzné na dobu nezbytně nutnou domů a v neposlední řadě všem zaměstnancům za dlouhou a náročnou směnu. Děkujeme všem!

Stěhováním na přechodnou dobu se změní prostředí, jak pro klienty tak i zaměstnance. Ve zralém věku není jednoduché přizpůsobit se novému prostředí a měnit, to na co jsme byli již zvyklí a kde jsme byli spokojeni. Věříme však, že se naši klienti postupně přizpůsobí a změna, kterou jsme společně podstoupili, bude k lepšímu vzhledem k větším prostorám a většímu soukromí na dvoulůžkových pokojích. Mezi klienty jsou i takoví, kteří změnu pocítili méně. Jde o ty, kteří
nastoupili krátce před stěhováním nebo chvíli po něm. Tyto Vám představíme v kapitole Noví mezi námi. Rovněž se představí i nově příchozí pracovnice Petra, která pracuje jako pracovník v sociálních službách osobní asistence.

V dalších kapitolách bude pojednání o práci s biografií klientů, popis slavení masopustní veselice i dalších aktivit Domova. Známou osobností těchto Střípků je Tomáš Holý a nechybí ani již tradiční kapitoly Rady našich babiček, Pečeme, Trénování paměti a Zpívánky.

Vaše redakce

Ke stažení

Druhé číslo zpravodaje v roce 2015 naleznete pod tímto odkazem: Střípky z domova 2/2015