Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Vzdělávání pracovníků, zahájení aplikace nových metod práce do praxe

V průběhu realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci se do praxe zavádí nové metody práce se seniory – alternativní komunikace, bazální stimulace a terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, alternativní komunikace, muzikoterapie a terapeutický tanec). V těchto metodách probíhá vzdělávání zaměstnanců.

V rámci zavádění metod alternativní komunikace máme vypracovaný alternativní komunikační systém barevných obrázků pokrmů, které jsou klientům nabízeny v rámci denní stravy. Komunikační systém barevných obrázků pokrmů – jídelníček by měl sloužit jako pomůcka při komunikaci mezi metodikem a klientem, kdy si klient sestavuje jídelníček. Obrázkový komunikační systém bude využíván zejména u klientů trpících různou formou demence, ale také v rámci trénování paměti při aktivizačních programech.

Realizace metody arteterapie probíhá jak individuálně, tak v rámci skupinových aktivizačních programů. U klientů probíhá na základě biografie volba a záznam nejvhodnějších technik arteterapie. Vybraná metoda se poté u klienta využívá. Pracujeme s nejrůznějšími materiály, zapojujeme jednu i více technik najednou. Vyráběli jsme s klienty masky za použití hlíny, techniky tapetování, temper, příze, látek aj. Tyto masky využili klienti v rámci Masopustní veselice.

Při realizaci muzikoterapie a terapeutického tance ve spolupráci s klienty byl vypracován zpěvník oblíbených písní, který klienti využívají zejména při společné muzikoterapii. Zakoupené hudební nástroje se využívají při individuální práci s klienty – zaznamenávají se reakce klienta, vybírá a aplikuje se vhodný nástroj. Nástroje jsou součástí většiny muzikoterapeutických skupinových programů. Využívá se také kombinace zpěvu, pohybu (tance) a hry na hudební nástroj. Proběhlo několik skupinových programů, jejichž hlavní náplní byly techniky terapeutického tance, kdy byli zapojeni všichni zúčastněni klienti. Některé z technik terapeutického tance se využívají i při individuální práci zejména s klientem upoutaným na lůžko.

Koncept Bazální stimulace je integrován do ošetřovatelské péče. Využívány jsou techniky polohování k podpoře vnímání klienta, somatická stimulace v kontextu celkové koupele klienta, somatická stimulace k podpoře dýchání a vnímání klienta. U každého klienta je veden záznam o tom, zda a jak mu daná technika Bazální stimulace vyhovovala. Je zvoleno a zaznamenáno nejvhodnější místo na těle klienta pro „iniciální dotyk“, kterým oznamujeme klientovi počátek a ukončení naší přítomnosti/aktivity u něj. Začalo se pracovat na biografii klienta, kdy do sběru informací byl zapojen nejen pracovník a klient, ale také příbuzní a přátelé klienta. Na základě biografie byly vypracovány první „Knihy života“ klientů a započala práce na dalších. S biografickými údaji klientů se dále pracuje např. umístění oblíbených předmětů nebo fotografií do zorného pole klientů upoutaných na lůžko nebo realizace návratu do rodné vesnice a setkání s příbuznými po několika letech.