Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Vzdělávání pracovníků v nových metodách práce se seniory

Dne 15. prosince 2013 se v Domově pro seniory v Bílovci konalo setkání zaměstnanců, klientů a rodin u vánočního stromu, na kterém vedoucí Domova informovala o plánovaném stěhování klientů na Dům s pečovatelskou službou v Bílovci a o probíhajícím vzdělávání zaměstnanců Domova.

Zaměstnanci jsou vzděláváni v metodě alternativní komunikace, terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, muzikoterapie a terapeutický tanec) a bazální stimulace.

Vzdělávání v metodě arteterapie, muzikoterapie a terapeutický tanec probíhalo ve vzdělávacím a poradenském centru GRACENT, v.o.s., v rámci projektu Vzděláváním k inkluzi – Využití expresivních technik v sociální práci v měsících září 2013 až leden 2014. V každé z metod byli proškoleni čtyři zaměstnanci, z nichž jeden bude metodikem a jeden garantem provádění metody u klienta v náležité kvalitě.

Školení v metodě alternativní komunikace probíhá od září 2013 a pokračuje i v roce 2014.

Vzdělávání v metodě Bazální stimulace bude začínat základním kurzem pro devět zaměstnanců v březnu 2014. V rámci metody Bazální stimulace bude proškolen jeden zaměstnanec v biografii klienta.

V průběhu vzdělávání zaměstnanců v nových metodách práce se seniory se jednotlivé metody také zavádějí do praxe.

Vzdělávání zaměstnanců probíhá v rámci projektu „Modernizace a přístavba domova pro seniory v Bílovci pro zvýšení kvality poskytovaných služeb“ financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce.