Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Zprostředkování studijní cesty do Švýcarska

Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali paní Vre Vanek Amberg a panu Janu Vanek za úspěšné zprostředkování studijní cesty do Švýcarska v rámci projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci.

Díky usilovné několikaměsíční práci se paní Vanek podařilo domluvit návštěvu ve dvou vybraných domovech pro seniory v Ormalingen a Arlsheim, kde jsme mohli po celý týden získávat cenné zkušenosti s péčí o seniory ve Švýcarsku. Po celou návštěvu nás paní Vanek provázela společně s řediteli domovem v Arlsheim a Ormalingen a trpělivě, i přes jazykovou bariéru, odpovídala na naše otázky. Děkujeme také panu Vanek, který se nám věnoval a provázel nás Basilejem, kde jsme byli ubytování, a na závěr naší cesty pro nás připravil výlet do překrásného města Lucern v Alpách.

Rádi bychom rovněž srdečně poděkovali paní Zdeně Urban za poskytnuté ubytování, tlumočnické služby a čas, který nám věnovala v rámci studijní cesty ve Švýcarsku.

Velmi si vážíme toho, co pro nás pan a paní Vanek udělali. Bez jejich přičinění by nebylo možné se do švýcarských domovů pro seniory podívat a získat cenné podněty pro zkvalitnění péče o seniory v našem Domově v Bílovci. Děkujeme za velmi milé takřka rodinné přijetí. Díky péči pana Vaněk,paní Vanek a paní Urban jsme dokázali zvládnout velmi náročný týden ve Švýcarsku. Věříme, že bude naše spolupráce trvat i do budoucna a že společně vytvoříme opravdové partnerství s domovy pro seniory ve Švýcarsku.

Děkujeme za vše!

Zaměstnanci Domova pro seniory v Bílovci