Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Studijní cesta do švýcarských domovů pro seniory

V květnu roku 2012 získalo Město Bílovec, Sociální zařízení města Bílovce, dotaci z Fondu partnerství Programu švýcarsko-české spolupráce na realizaci projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci.

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života klientů Domova pro seniory v Bílovci prostřednictvím zlepšení technického stavu budovy Domova a zavedením nových metod sociální práce se seniory.

Jedním z cílů projektu je také registrace nové sociální služby – odlehčovací služby. Realizace projektu bude probíhat od května 2014 do října 2015.

V rámci projektu se podařilo navázat kontakt s domovem pro seniory Zentrum ergolz v Ormalingen a Landruhe v Arlsheim ve Švýcarsku, do kterých jsme vyjeli na studijní cestu.

Studijní cesta se konala ve dnech 4. – 8. března 2013. Cesty se zúčastnili starosta města Bílovce, vedoucí organizační složky Sociální zařízení města Bílovce, sociální pracovník a pracovník v sociálních službách Domova pro seniory v Bílovci.

Cílem studijní cesty byla vzájemná výměna zkušeností, transfer know-how a získávání nových poznatků na poli práce se seniory v pobytových zařízeních.

Zpráva ze studijní cesty zaznamenává shrnutí nejdůležitějších poznatků, které byly v domovech pro seniory v Ormalingen a Arlsheim získány. Zpráva je rozdělena do tří kapitol. První kapitola je věnována práci se seniory a provozu samotného Domova v Ormalingen. Druhá kapitola se zaměřuje na domov pro seniory v Arlsheim. Třetí kapitola se snaží zachytit hlavní rozdíly v poskytování služby v Ormalingen a Arlsheim a poskytování služby v Domově pro seniory v Bílovci. Na počátku každé kapitoly je uvedena stručná charakteristika Domova.

Ke stažení

Celá zpráva ze studijní cesty: Studijní cesta do švýcarských domovů pro seniory
Německá verze: Studijní cesta do švýcarských domovů pro seniory (DE)