Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Šel zahradník do zahrady

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu sportovního odpoledne s mottem „Šel zahradník do zahrady“, které proběhlo 2. září 2012 v Domově pro seniory
v Bílovci.

Zejména paní Hance Honové z Motobaru v Bravanticích, Stolařství Petra Vidláka z Velkých Albrechtic za věcné dary a občerstvení.

Děkujeme MUDr. Michalu Lišaníkovi a Bc. Janě Lazecké z Neurologické ambulance v Bílovci za poskytnutí finančního daru.

V neposlední řadě také pracovníkům Cukrárny Karolínky v Bílovci a pekařství Illík spol. s r.o. za přizpůsobení svých výrobků tvarem i vizáží mottu sportovního odpoledne.

Velké poděkování patří všem rodinným příslušníkům, kteří přispěli nejen svou milou a hojnou přítomností ale také drobným občerstvením.

Bez této pomoci bychom určitě neprožili tak neobyčejný a zážitků naplněný den.

Kolektiv zaměstnanců a klientů Domova pro seniory v Bílovci