Domov pro seniory
Opavská 600/45, Bílovec
Dům s pečovatelskou službou
17. listopadu 373/36, Bílovec
Zavolejte nám
+420 556 801 592

Modernizace a přístavba domova

Modernizace a přístavba domova - fotodokumentace

Po usilovné téměř roční práci se nám podařilo uspět v dotačním řízení a získat finanční prostředky ze Švýcarsko-Českých fondů na modernizaci a přístavbu Domova pro seniory v Bílovci ve výši 22 miliónu českých korun.

Hlavní cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality života klientů Domova pro seniory v Bílovci prostřednictvím zlepšení technického stavu budovy Domova a zavedením nových metod sociální práce se seniory. Jedním z cílů projektu je také registrace nové sociální služby – odlehčovací služby.

Rozsah projektu

Projekt zahrnuje rekonstrukci stávající budovy Domova, postavení přístavby s dalšími prostory jak pro klienty, tak pro pracovníky Domova, dovybavení nábytkem a pomůckami pro zkvalitnění života klientů. Vybudována bude místnost pro masáže, kuřárna, společenská místnost či místnost pro nerušené rozloučení rodinných příslušníků se zemřelým klientem. Pokoje klientů budou rozšířeny, jejich počet vzroste ze současných 12 jedno až čtyřlůžkových pokojů na 25 jedno až dvoulůžkových pokojů. Nově tak vznikne 17 jednolůžkových a 8 dvoulůžkových pokojů. Sociální zázemní (koupelna, WC) bude společné nanejvýš pro dva pokoje.

V plánu je taktéž úprava okolního prostranství Domova, která mj. zahrnuje vybudování relaxační zóny pro klienty s pergolou a jezírkem a vybudování parkovacích míst pro návštěvníky Domova.

Jak bude náš domov vypadat po celkové rekonstrukci, můžete vidět ve fotodokumentaci k projektu, kterou naleznete v galerii Modernizace a přístavba domova – projekt.

Nové metody sociální práce se seniory

Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb zavedením nových metod sociální práce se seniory – metody bazální stimulace, alternativní komunikace se seniory, terapie a skupinové aktivizace.

Metoda bazální stimulace podporuje v nejzákladnější rovině lidské vnímání a podněcuje vlastní vývoj klienta, což bude mít příznivý vliv na nově příchozí klienty při jejich adaptaci v novém prostředí s využitím jejich dřívějších návyků a zkušeností.

Metody alternativní komunikace se seniory se pokouší přechodně nebo trvale kompenzovat doplňovat, podporovat nebo nahrazovat mluvenou řeč u klientů s nedostatečnou nebo chybějící komunikací.

Terapie a skupinová aktivizace zahrnuje metodu arteterapie, muzikoterapie a terapeutický tanec s klienty. Arteterapie je léčebný postup, který využívá výtvarného projevu. Muzikoterapie k léčbě využívá působení hudby a zvuku. Terapeutický tanec je forma celkového zlepšení fyzického i psychického stavu, který využívá tanečního pohybu v sedě, v leže i ve stoje.

V neposlední řadě je jedním z výstupů projektu nově registrovaná sociální služby – odlehčovací služba, která bude umístěna ve zrekonstruované budově Domova. Jejím posláním bude zastoupit pečujícího rodinného příslušníka v péči o potřebnou osobu. Odlehčovací služba nabídne svou péči třem potřebným osobám až na tři měsíce.

Co nás v nejbližší době čeká?

Do konce roku 2012 budou probíhat výběrová řízení na stavební práce, které by měli započít v květnu 2013.

O probíhající realizaci projektu Vás budeme pravidelně informovat prostřednictvím našich webových stránek.