Základní informace

onas2

Město Bílovec, jako uzemní samosprávný celek, zřídilo rozhodnutím Městského zastupitelstva dne 27. 2. 2001, ke dni 1. 3. 2001, organizační složku územního samosprávného celku s názvem Sociální zařízení města Bílovce.

Hlavní účel a předmět činnosti organizační složky je poskytování sociálních služeb podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a to služeb sociální péče – domov pro seniory, osobní asistence a odlehčovacích služeb.

Město Bílovec provozuje Domu s pečovatelskou službou č. p. 373 na ulici 17. listopadu v Bílovci, kde nabízí pronájem bytů. Poskytuje doplňkové služby občanům města Bílovce dle § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, s názvem „Provozování služeb pro rodinu a domácnost“ a to i v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci.

Hlavním účelem a předmětem činnosti Sociálního zařízení města Bílovce tedy je:

Od roku 2012 se účastníme také programu švýcarsko-české spolupráce s naším projektem modernizace a přístavba domova pro seniory.

Město Bílovec je zřizovatelem registrované sociální služby domov pro seniory, odlehčovací služby a osobní asistence, na které byla poskytnuta pro rok 2018 účelová dotace v celkové výši 3 598 000,- Kč což je „Financováno z rozpočtu MSK“