Provozování služeb pro rodinu a domácnost

rodina-domanost

Služby pro rodinu a domácnost jsou od května 2008 provozovány na základě živnostenského listu ve městě Bílovci a jeho místních částech – Stará Ves, Lubojaty, Ohrada, Lhotka, Výškovice, Bravinné. Služby jsou nabízeny a poskytovány také nájemníkům v Domě s pečovatelskou službou v Bílovci.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu vyššího věku nebo zhoršeného zdravotního stavu.

Poskytované služby

Mezi poskytované služby patří zejména rozvoz a donáška obědů, úklid domácnosti, obstarávání nákupů, doprovody a pochůzky.

Cena poskytovaných služeb

Cena poskytovaných služeb je stanovena na 80 – 110 Kč za hodinu v závislosti na druhu poskytované služby a podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů. Cena za donášku obědů je stanovena na 10,-Kč a za rozvoz obědů do terénu na 20 Kč.

Dokumenty ke stažení