Nabízené služby

Domov pro seniory

Náš domov pro seniory poskytuje celoroční sociální služby seniorům, kteří z důvodu svého věku a zdravotního stavu potřebují celodenní individuální péči a podporu, kterou si nemohou zajistit ve svém přirozeném prostředí sami, prostřednictvím terénní sociální služby ani s pomocí svých blízkých.

Více informací o domově pro seniory…

Osobní asistence

Služba je určena osobám, které potřebují pomoc s péčí o vlastní osobu a s každodenními běžnými úkony, které si ze zdravotních důvodů nemohou sami zabezpečit. Výhodou osobní asistence je možnost setrvat v domácím prostředí, kam osobní asistent dochází a dle individuální potřeby klienta je domluvena spolupráce. Služba je určena zejména seniorům a zdravotně postiženým osobám.

Více informací o službě osobní asistence…

Provozování služeb pro rodinu a domácnost

Dům s pečovatelskou službou slouží především občanům, kteří si nedokáží vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo ztrátě soběstačnosti zajistit životní potřeby ve svém vlastním prostředí a pomoc jim nemůže být zajištěna vlastní rodinou.

Více informací o službách pro rodinu a domácnost…