Prohlášení o přístupnosti

Prohlašujeme, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti, dle většiny známých metodik. Splňují všechny povinné zásady přístupnosti dle novely Zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy, provedenou zákonem č. 81/2006 Sb.

Veškeré texty jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním XHTML 1.0. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů CSS 2.1.

Prezentace byla testována prohlížeči MS Internet Explorer (verze 7 a výše), Mozilla Firefox (verze 4 a výše) a Opera (verze 9 a výše) s minimálním rozlišením obrazovky 1024×768 pixelů a byla vytvořena v kódování UTF-8. Autoři, nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv škody způsobené použitím této prezentace a zde publikovaných informací.

Webmaster

Za správnou funkčnost této webové prezentace zodpovídá Jan Pavlica.