Program švýcarsko-české spolupráce

Informace o průběhu modernizace a přístavby našeho domova pro seniory v rámci programu švýcarsko-české spolupráce.

Aktuální informace o modernizaci a přístavbě domova

Stavební práce na objektu domova pro seniory byly zahájeny na počátku června 2015. Na zhotovení byla ve veřejné zakázce vybrána stavební firma G&G Building s.r.o., 28.října 1584/281, 709 00 Ostrava Hulváky. Realizace stavebních prací měla probíhat 12 měsíců, ale na stavbě vznikly nepředvídané vícepráce, které byly odhaleny až po odkrytí zabudovaných částí stavby. Realizace stavebních…

Čtěte více

Vzdělávání pracovníků, zahájení aplikace nových metod práce do praxe

V průběhu realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci se do praxe zavádí nové metody práce se seniory – alternativní komunikace, bazální stimulace a terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, alternativní komunikace, muzikoterapie a terapeutický tanec). V těchto metodách probíhá vzdělávání zaměstnanců. V rámci zavádění metod alternativní komunikace máme vypracovaný alternativní komunikační systém…

Čtěte více

Další přesunutí počátku realizace projektu

Plánované stěhování klientů Domova pro seniory v Bílovci v rámci realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci bude probíhat v případě příznivých klimatických podmínek v druhé polovině dubna 2015. Od 1. května 2015 bude služba poskytována v náhradních prostorech ve 2. nadzemním podlaží budovy Domu s pečovatelskou službou v Bílovci na ulici…

Čtěte více

Vzdělávání pracovníků za účelem zkvalitnění práce se seniory

V průběhu realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci se do praxe zavádí nové metody práce se seniory – alternativní komunikace, bazální stimulace a terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, muzikoterapie a terapeutický tanec). V těchto metodách probíhá vzdělávání zaměstnanců. Alternativní komunikace je forma dorozumívání se, která nahrazuje mluvenou nebo písemnou řeč znakem,…

Čtěte více

Vzdělávání pracovníků v nových metodách práce se seniory

Dne 15. prosince 2013 se v Domově pro seniory v Bílovci konalo setkání zaměstnanců, klientů a rodin u vánočního stromu, na kterém vedoucí Domova informovala o plánovaném stěhování klientů na Dům s pečovatelskou službou v Bílovci a o probíhajícím vzdělávání zaměstnanců Domova. Zaměstnanci jsou vzděláváni v metodě alternativní komunikace, terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, muzikoterapie…

Čtěte více