Poděkování

Poděkování sponzorům, kteří příspěli nebo se přímo podíleli na akcích konaných v našem domově.

Poděkování společnosti DENTIMED

Děkujeme jednateli společnosti DENTIMED, s.r.o., panu Romanu Poláčkovi (www.dentimedshop.cz) za finanční dar poskytnutý Sociálnímu zařízení města Bílovec. Také bychom chtěli poděkovat za věcné dary rodinným příslušníkům našich klientů a popřát všem pevné zdraví.

Čtěte více

Zprostředkování studijní cesty do Švýcarska

Rádi bychom touto cestou srdečně poděkovali paní Vre Vanek Amberg a panu Janu Vanek za úspěšné zprostředkování studijní cesty do Švýcarska v rámci projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci. Díky usilovné několikaměsíční práci se paní Vanek podařilo domluvit návštěvu ve dvou vybraných domovech pro seniory v Ormalingen a Arlsheim, kde jsme mohli…

Čtěte více

Šel zahradník do zahrady

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu sportovního odpoledne s mottem „Šel zahradník do zahrady“, které proběhlo 2. září 2012 v Domově pro seniory v Bílovci. Zejména paní Hance Honové z Motobaru v Bravanticích, Stolařství Petra Vidláka z Velkých Albrechtic za věcné dary a občerstvení. Děkujeme MUDr. Michalu Lišaníkovi…

Čtěte více

Květinový den

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě „Květinového dne“, který proběhl 21. května 2012 v Domově pro seniory v Bílovci. Zejména paní Zuzaně Juřenové z Květinářství na Slezském náměstí v Bílovci za darování nejrůznějších květin pro výzdobu budovy i jejího okolí a pracovníkům firmy Optys, s.r.o., na Slezském náměstí v Bílovci,…

Čtěte více