Nové metody v praxi

Vzdělávání pracovníků, zavádění nových metod práce se seniory do praxe.

Slavíme s jubilanty – kruhové tance

Dne 30. května 2016 se v Domově pro seniory v Bílovci slavilo. Společného posezení se zúčastnila většina klientů. Sváteční odpoledne patřilo hlavně jubilantům, kteří oslavili během měsíce dubna a května své narozeniny. Oslavencům byly předány květiny a popřáno hlavně zdravíčko, které je důležité proto, aby mohli prožívat ještě mnoho pěkných společných zážitků včetně tohoto odpoledne s připraveným…

Čtěte více

Arteterapie – školení našich zaměstnanců

Od 1. března do 14. června 2016 probíhalo školení dvou zaměstnanců v „Základu arteterapeutických technik,“ s akreditací MŠMT ČR a MPSV ČR, v rozsahu 60 vyučovacích hodin. Náplň školení byla sestavena tak, aby se co nejvíce propojila teoretická část se zážitkovou arteterapeutickou prací vedenou empatickým přístupem dle C. Rogerse. Výuka byla vedena paní Zdeňkou Rusnokovou, lektorkou…

Čtěte více

Muzikoterapie

Oblíbenou skupinovou aktivitou se v našem zařízení stalo bubnování na drumbeny. Dne 9. 3. a 29. 3. 2016 proběhlo již třetí setkání s touto muzikoterapeutickou aktivitou, která přináší uvolnění a podporuje přirozený pohybový projev každého z klientů i pracovníků, kteří se do bubnování v kruhu zapojí. Prožitkové bubnování obohacuje trávení volného času seniorů o hry plné prožitků plné…

Čtěte více

Arteterapie

V rámci aktivizačního programu proběhlo dne 18. 03. 2016 skupinové „Velikonoční tvoření“ s arteterapeutickými prvky. Zúčastnění klienti si vyzkoušeli, pro ně neznámou, techniku malování voskových reliéfních velikonočních vajíček. K této technice není potřeba zvláštního vybavení jen zastrčený špendlík do konce tužky, rozehřáté voskovky a vyfouklá vajíčka. Přes počáteční obavy z nové aktivity a ubezpečení aktivizační pracovnice, že pro tuto…

Čtěte více

Bazální stimulace

Dne 3. března 2016 proběhla v Domově pro seniory v Bílovci supervize Bazální stimulace, jejímž supervizorem byla PhDr. Karolína Friedlová. Cílem bylo získat certifikát „Pracoviště Bazální stimulace.“ Supervize začala teoretickou částí, a sice analýzou ze zpracovaných dotazníků, které byly účastníky supervize vyplněny v časovém předstihu před supervizí a současně v dostatečném časovém odstupu po uskutečnění základního a nadstavbového kurzu, které proběhly…

Čtěte více