Střípky z domova 1/2019

Milí čtenáři,
na prahu nového roku bychom Vám, milí čtenáři, popřáli, ať je rok 2019 rokem plným sily, spokojenosti, milých úsměvů i přátelství. Podle čínského kalendáře je rok 2019 rokem vepře, doufáme tedy, že všem přinese štěstí.

Toto vydání se hemží zajímavými tématy. Tentokrát se dozvíte něco o oslavách 100 let naší republiky nebo o historii lyžování. I my v Domově jsme prožili podzim a vánoční svátky, jak se patří, i toto se na následujících stránkách dozvíte. Nyní už se nenechte rušit, přejeme příjemné čtení.

Vaše redakce

Ke stažení

První vydání zpravodaje v roce 2019 naleznete pod tímto odkazem: Střípky z domova 1/2019