Archiv za měsíc Leden, 2014

Vzdělávání pracovníků za účelem zkvalitnění práce se seniory

V průběhu realizace projektu Modernizace a přístavba Domova pro seniory v Bílovci se do praxe zavádí nové metody práce se seniory – alternativní komunikace, bazální stimulace a terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, muzikoterapie a terapeutický tanec). V těchto metodách probíhá vzdělávání zaměstnanců. Alternativní komunikace je forma dorozumívání se, která nahrazuje mluvenou nebo písemnou řeč znakem,…

Čtěte více

Vzdělávání pracovníků v nových metodách práce se seniory

Dne 15. prosince 2013 se v Domově pro seniory v Bílovci konalo setkání zaměstnanců, klientů a rodin u vánočního stromu, na kterém vedoucí Domova informovala o plánovaném stěhování klientů na Dům s pečovatelskou službou v Bílovci a o probíhajícím vzdělávání zaměstnanců Domova. Zaměstnanci jsou vzděláváni v metodě alternativní komunikace, terapie a skupinová aktivizace (arteterapie, muzikoterapie…

Čtěte více

Střípky z domova 1/2014

Milí čtenáři, a je tady zima. Čas odpočinku, čas zastavení nad zážitky z uplynulého roku, čas klidu, čas čerpání nových sil a přípravy na jedno z nejkrásnějších období roku – na jaro. Malé rostlinky přečkávají zimu pod sněhovou pokrývkou, lišky a jezevci v norách a doupatech. Ledoví zmrzlíci vykreslují na okna ty neprapodivnější obrazce. Z…

Čtěte více